Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2015 in het leven geroepen om (financiële) ondersteuning te bieden aan mensen die behoefte hebben aan zorg maar hen ook de mogelijkheid te bieden zo lang en goed mogelijk zelfredzaam te blijven. Samen met de wet Langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet vormt deze wet het sociale zorgstelsel in Nederland. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

Blijkt uit het gesprek met de Wmo-consulent dat u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit Zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura (ZIN)

Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie u zal verzorgen of ondersteunen. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Wilt u meer weten over het PGB en welke spelregels gelden? Kijk dan op de pagina Pgb voor Wmo-ondersteuning. Of neem dan contact met ons op.  

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties