Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.  Als u mantelzorger bent en hulp nodig hebt  bij het uitvoeren van deze zware taak, dan helpen wij u graag.  Neem hiervoor contact op met Zorg in Deurne.
 

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald hulp en ondersteuning biedt. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat u meer dan gebruikelijke zorg moet geven aan een naaste. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar bieden.
 

Steunpunt Mantelzorg LEVgroep Deurne

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw verhaal kwijt? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg van LEVgroep Deurne. Het steunpunt biedt persoonlijke informatie, advies en steun op het gebied van mantelzorg. Zowel praktisch als emotioneel. Er worden cursussen georganiseerd en activiteiten ter ontspanning aangeboden. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 

Respijtzorg

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
     

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties